پلان - آی. تی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
این سیستم یک راه حل مناسب برای توسعه دفاتر کار به هر اندازه، شکل و پیکربندی باشد، در دفاتر خصوصی، مکانهای کارهای تیمی، فضاهای مستقل، طرح باز یا ورک استیشن های خوشه ای، همگی کاربرد دارد .
قابلیت چند خط تولید، گزینه های بیشمار، زیبایی منسجم، کمدهای فایل، و قابلیت های پیشرفته همگی از قابلیتهای این سیستم می باشد که Bafco این سیستم را بعنوان راه حلی برای ایجاد این فضاها تولید کرده است.

Range Description

Our System solutions develop offices of any size, shape and configuration be it private offices, teaming areas, freestanding spaces, open plan or workstation clusters. Several product lines, innumerable options, cohesive aesthetics, intelligent storage solutions, and advanced functionality, Bafco System Solutions create productive atmosphere.
 
Key Features
Material
 

© 1394 بافکو، تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بافکو می باشد. طراحی شده توسط شرکت مشاوران مشکات شرق